Lưỡi dao mổ

Dao mổ 15C

Dao mổ 15C

Nhà sản xuất: Swann – Morton
Xuất xứ: Anh

Dao mổ 12D

Dao mổ 12D

Nhà sản xuất: Swann – Morton
Xuất xứ: Anh

Dao mổ 12

Dao mổ 12

Nhà sản xuất: Swann – Morton
Xuất xứ: Anh